BG | EN


COT 161 
Клон на СОТ 161 и шоурум на Сектрон на едно място. Една от любимите ни задачи и може би от най-стимулиращите възможности - предизвикателството да откриеш ново решение и да вдъхнеш различно усещане на място, което е до болка познато, стандартно и тривиално - там, където си плащаме сметките. Разбира се, помогна ни и фактът, че в конкретната задача, освен каса, трябваше да съчетаем и презентационна площ за техника за наблюдение, както и административна част. Резултатът бе едно пространство, съчетаващо два обема - тъмен и светъл, олицетворяващи двете фирми - едната, занимааваща се с охрана и "видимите" за всички нас служители, които патрулират по улицата и се озовават за секунди на адрес при нужда, и "невидимите" - целия хардуер и системите, които сигнализират и известяват за инцидент. Чисто функционално, зоните с презентиране е по-удачно да са на тъмен фон, за да изпъкват експонатите, а работната среда да бъде по-светла и комфортна за служителите.
Цялостната облицовка от плочи с размери 1,5 х 3,5 м по под и стени дава по-единен и окрупнен фон. По стените, зад предстенната обшивка, са оставени пространства за вентилационната система. Рецепцията, която посреща клиентите, представлява каменен плот с дължина 4,5 м.