BG | EN
ОТНОВО В ОФИСА / BACK TO THE OFFICE

Няколко стъпки към организирането на по-безопасна работна среда в условията на риск от пандемия (COVID-19)

Все още е твърде рано, за да знаем какъв ще е дългосрочният ефект върху работата в офис, след пандемията. Необходими са повече изследвания и по-дълъг период на адаптация, за да можем да открием най-добрите и устойчиви практики, които ще диктуват промените в работната среда в близките години. В същото време, бизнесът е фокусиран върху наваксване на по-бавните темповете на работа по време на извънредното положение и е изправен пред новата реалност и предизвикателствата на нови проблеми и несигурност. Работата от вкъщи  има доста предимства и тя ще продължи да бъде доста актуална, а съвременните технологии ще продължат да ни дават възможност за все по-добра комуникация и колабориране от разстояние. Липсата на човешкия контакт, пряката обмяна на опит и социалната страна във взаимоотношенията в един добър екип, обаче стават все по-осезаеми и това кара компаниите да търсят път към поетапно връщане в работата в офис.
Подготвили сме няколко полезни съвета за първия ден в офиса, касаещи пространствената организация, която може да подобри безопасността на офис пространството по отношение на риска от разпространение на зараза в седем основни стъпки:

Дистанция
Уверете се, че хората ще бъдат на достатъчно разстояние един от друг. Ние препоръчваме разместване на работните места на разстояние едно от друго, така че да се гарантират мин. 2 метра между всеки две работни места. Най-доброто решение е всички работни места да гледат в една посока, т.е. да се избягва разполагането на хора един срещу друг.


 

Прегради
Когато, поради липса на площ не можете да осигурите достатъчно разстояние между работните места, поставете прегради, които да ги сепарират. Те могат да бъдат между работните места – лице в лице или гръб в гръб, като височината им трябва да бъде по-голяма от тази на човек (съответно седнал или прав). За предпочитане е да ползвате прегради от миещи се и пропускащи светлината материали, като плексиглас и да избягвате текстилни материи.Редуване
Осигуряването на необходимото пространство изисква много повече площ за един и същи брой служители. За да се справите с това, въведете поетапно връщане в офиса и работа в екипи, които да редуват работа от вкъщи с такава от офиса. Практиката по света, показва, че отварянето на офисите се случва с между 30% и 50% от предишния капацитет на работни места. Това би било и най-доброто решение, ако ползвате групирани работни места с обща конструкция (клъстери), които не позволяват разделяне. В такъв случай, работещите в офиса могат да се разполагат през едно работно място.Нов дизайн и планиране
Ако планирате преместване или отваряне на нов офис, то тогава можете да потърсите по-актуално разпределение, което да осигурява нужната дистанция между служителите и в същото време да създава единство и организация на пространството.

 


Чистота
Осигурете добра възможност за почистване на работните бюра. Временно приберете всички  лични вещи от масите, оставете само периферните устройства, които след всеки работен ден трябва да бъдат дезифекцирани и прибирани в персонални шкафове, а бюрата добре почиствани. Бъдете сигурни, че клавиатури, мишки, телефони и други устройства ще се използват само от един човек.

 


Движение в офиса
Осигурете нужната дистанция между хората и по ходовите линии в офиса. В повечето градове тротоарите и велоалеите бяха значително разширени. Ако нямате необходимото пространство, за да разширите ходовите линии, то тогава въведете еднопосочност на придвижването, за да няма засичане на хора.Заседателни зали
Една от основните причини за връщане в офиса е именно колаборирането между хората. Тук са и най-големите предизвикателства. Много фирми временно забраняват ползването на малките конферентни зали, а по-големите биват маркирани с подходяща сигнатура и ползвани от много по-малък брой хора и добре дезифекцирани след всяка среща. Срещите трябва да са къси и стегнати, това ще намали риска, а в същото време ще оптимизира процеса.Добавяме и още няколко насоки, които ще ви помогнат да създадете по-добър план и организация за възстановяване на работа в офиса:

Сигнализация: Връщането в офиса ще представлява и връщане към навиците на хората. Ще са необходими ясни и своевременни сигнализации, оказващи и напомнящи на хората промените, които са въведени в офисите, за да могат по-бързо и лесно да свикнат с тях. Въвеждането на ясна и информативна сигнализация, ще бъдат ключови към това, да се чувстваме отново спокойно и удобно в актуалната обстановка.
Дезинфекция и минимален контакт: Целта е да се обърне внимание на местата, които най-често се докосват и събират хора на по-близко разстояние в един офис: Асансьор, входни врати, тоалетни, принтери, места за хранене. В бъдеще ще виждаме все повече врати, смесители и тоалетни, които ще позволяват безконтактно ползване. Ако не  можете да ги подмените, осигурете нужната сигнализация за разстояние и гъстота, както и възможност за дезинфекция.
Вентилация: Използвайте максимално естествена вентилация, ако сградата ви има отваряеми порозорци – възползвайте се.
Рецепция: Това е работното място, през което минават най-много хора в един офис. Премахнете местата за сядане и изчакване и ако контакта с рецепционистката е по-голям, осигурете прозрачен параван пред нейното бюро. При възможност осигурете допълнително помещение на партера на сградата, за приемане на пратки от куриерите.
Вътрешни врати: Оставете постоянно отворени вратите, които може. Около останалите, поставете дезинфектанти.

Това са най-общите съвети, които можем да дадем за работните пространства. ва. Спецификите на всеки бизнес изисква индивидуални решения и похвати. Можете да се обърнете към нас за консултация, относно възможностите на вашият офис във връзка с възобновяване на работата му.

Препоръчваме служителите, които са в рисковите групи и тези, с дори и най-малкия грипоподобен симптом, да останат в къщи. Също така, помислете и за родителите, чиито деца не могат да посещават училище или детска градина, за тях може да предложите удължаване на периода на работата от вкъщи. Разстоянието от два метра между хората, работи при добра естествена вентилация, но не и при кихане или кашляне. В това отношение най-добрата мярка в закрити пространства е носенето на предпазни маски. Също така, напомняме, че работата от вкъщи засега остава най-безопасното решение, така че нашият съвет е връщането в офисите да бъде плавно и поетапно.

 Бъдете здрави и в безопасност!


Прегради
Когато, поради липса на площ не можете да осигурите достатъчно разстояние между работните места, поставете прегради, които да ги сепарират. Те могат да бъдат между работните места – лице в лице или гръб в гръб, като височината им трябва да бъде по-голяма от тази на човек (съответно седнал или прав). За предпочитане е да ползвате прегради от миещи се и пропускащи светлината материали, като плексиглас и да избягвате текстилни материи.


Редуване
Осигуряването на необходимото пространство изисква много повече площ за един и същи брой служители. За да се справите с това, въведете поетапно връщане в офиса и работа в екипи, които да редуват работа от вкъщи с такава от офиса. Практиката по света, показва, че отварянето на офисите се случва с между 30% и 50% от предишния капацитет на работни места. Това би било и най-доброто решение, ако ползвате групирани работни места с обща конструкция (клъстери), които не позволяват разделяне. В такъв случай, работещите в офиса могат да се разполагат през едно работно място.


Нов дизайн и планиране
Ако планирате преместване или отваряне на нов офис, то тогава можете да потърсите по-актуално разпределение, което да осигурява нужната дистанция между служителите и в същото време да създава единство и организация на пространството.

 

Чистота
Осигурете добра възможност за почистване на работните бюра. Временно приберете всички  лични вещи от масите, оставете само периферните устройства, които след всеки работен ден трябва да бъдат дезифекцирани и прибирани в персонални шкафове, а бюрата добре почиствани. Бъдете сигурни, че клавиатури, мишки, телефони и други устройства ще се използват само от един човек.

 

Движение в офиса
Осигурете нужната дистанция между хората и по ходовите линии в офиса. В повечето градове тротоарите и велоалеите бяха значително разширени. Ако нямате необходимото пространство, за да разширите ходовите линии, то тогава въведете еднопосочност на придвижването, за да няма засичане на хора.


Заседателни зали
Една от основните причини за връщане в офиса е именно колаборирането между хората. Тук са и най-големите предизвикателства. Много фирми временно забраняват ползването на малките конферентни зали, а по-големите биват маркирани с подходяща сигнатура и ползвани от много по-малък брой хора и добре дезифекцирани след всяка среща. Срещите трябва да са къси и стегнати, това ще намали риска, а в същото време ще оптимизира процеса.


Добавяме и още няколко насоки, които ще ви помогнат да създадете по-добър план и организация за възстановяване на работа в офиса:

Сигнализация: Връщането в офиса ще представлява и връщане към навиците на хората. Ще са необходими ясни и своевременни сигнализации, оказващи и напомнящи на хората промените, които са въведени в офисите, за да могат по-бързо и лесно да свикнат с тях. Въвеждането на ясна и информативна сигнализация, ще бъдат ключови към това, да се чувстваме отново спокойно и удобно в актуалната обстановка.
Дезинфекция и минимален контакт: Целта е да се обърне внимание на местата, които най-често се докосват и събират хора на по-близко разстояние в един офис: Асансьор, входни врати, тоалетни, принтери, места за хранене. В бъдеще ще виждаме все повече врати, смесители и тоалетни, които ще позволяват безконтактно ползване. Ако не  можете да ги подмените, осигурете нужната сигнализация за разстояние и гъстота, както и възможност за дезинфекция.
Вентилация: Използвайте максимално естествена вентилация, ако сградата ви има отваряеми порозорци – възползвайте се.
Рецепция: Това е работното място, през което минават най-много хора в един офис. Премахнете местата за сядане и изчакване и ако контакта с рецепционистката е по-голям, осигурете прозрачен параван пред нейното бюро. При възможност осигурете допълнително помещение на партера на сградата, за приемане на пратки от куриерите.
Вътрешни врати: Оставете постоянно отворени вратите, които може. Около останалите, поставете дезинфектанти.

Това са най-общите съвети, които можем да дадем за работните пространства. ва. Спецификите на всеки бизнес изисква индивидуални решения и похвати. Можете да се обърнете към нас за консултация, относно възможностите на вашият офис във връзка с възобновяване на работата му.

Препоръчваме служителите, които са в рисковите групи и тези, с дори и най-малкия грипоподобен симптом, да останат в къщи. Също така, помислете и за родителите, чиито деца не могат да посещават училище или детска градина, за тях може да предложите удължаване на периода на работата от вкъщи. Разстоянието от два метра между хората, работи при добра естествена вентилация, но не и при кихане или кашляне. В това отношение най-добрата мярка в закрити пространства е носенето на предпазни маски. Също така, напомняме, че работата от вкъщи засега остава най-безопасното решение, така че нашият съвет е връщането в офисите да бъде плавно и поетапно.

 


Бъдете здрави и в безопасност!