BG | EN


 

Новото работно пространство на William Hill е свежо, динамично и зареждащо с позитивни емоции. Целта беше да се постигне разпознаваема визия, която кореспондира с ценностите на компанията, но и да се създаде една качествено различна среда, която да надхвърли очакванията на служителите и партньорите. Офисът е разположен на площ от 2000 кв.м., помещавайки работни зони, зони за срещи, колаборация и трейнинги, зала за игри, голяма кафе зона, кътове за почивка, социализация и двигателна активност. Идеята е да се създаде един естествен офис пейзаж, който да предоставя разнообразни възможности, спрямо нуждите и активностите на своите ползватели.
 В залите за срещи е отделено специално внимание на характера на пространството, акустичния комфорт и правилната осветеност, така че да осигурят високи нива на комфорт и за хората във физическото пространство на залата и за партньорите, които участват онлайн.