BG | EN


BNP Paribas

Предизвикателството в задачата бе да се създаде индивидуален и уникален дизайн за новия офис на BNP Paribas, който да разчупи представите за това как изглежда един Оперативен център. Без монотонни по цвят и форма работни зони, с флуидно преливащи пространства, кътове за релакс, зони за креативни обсъждания и такива за уединена работа.
 


Работните клъстери са по дизайн на студиото, създадени за конкретния проект и нямат аналог в офис обзавеждането. Специфичната им форма позволява голяма гъвкавост при различните отдели. С тях могат да се изграждат разнородни по форма редици и едновременно с това, всеки служител  да получи по-голямо лично пространство и закътване, благодарение на редуването и завъртането на отделните модули. Също така, характерната им подредба създава интересна игра на плановете и дълбочина на офиса.
 


Зали за срещи, кътове за колаборация и обсъждания разделят работните зони, а допълнителни свободностоящи акустични панели обособяват микропространства с по-човешки мащаб и по-добър звуков комфорт.
 


Залите за срещи са индивидуализирани,  обвързани тематично с контекста на локацията, като са използвани стилизирани мотиви от град Пловдив върху стъклените им стени или отпечатани на акустичните пана вътре в тях.
 


Зоните за релакс включват стъпаловидна библиотека, по която служителите могат да се качват и да преглеждат любимо четиво, с чаша чай в ръка или просто да се наслаждават на гледката над града.
 


На другия етаж е разположена зоната за активна почивка с люлки от тавана, различни типове сядане, гейминг станция и бар, обърнат към гледката. Към него са и вело-бар столчетата, изработени от рециклирани велосипеди.
 


Комбинацията от материали и цветове, оформянето на различните пространства и използваното обзавеждане създават усещане за уютна и игрива атмосфера. Естетика и функционалност са преплетени в полза на това, офисът да бъде едно обживено и същевременно ефективно пространство.