BG | EN


S-Hall
Проект за многофункционална спортна зала изпълнена с дървена покривна конструкция към основно училище д-р Петър Берон в гр. София. Салонът е разположен върху площите на съществуващите игрища, като целта е да се реализира сграда, която да осигури необходимото пространство за целогодишно практикуване на спортните занимания към учебната програма.