BG | EN


БАНКА ДСК
фотограф: Минко Минев
Проектът ни за новите клонове на Банка ДСК беше награден с най-високото отличие Platinum A' Design Award в категорията "Интериорен и изложбен дизайн" от Международната дизайн академия и  голямото жури на конкурса "Design Award & Competition", съставено от над 200 влиятелни международни критици, утвърдени дизайнери, водещи академици и известни предприемачи.

Посетете страницата на наградите, където е отличен проекта ни за пилотните клонове на Банка ДСК:
A`DESIGN AWARD

В началото на 2016г. спечелихме конкурс за нова идентичност на клоновете на една от най-големите банки в България. Предложихме цялостна дизайн концепция за съвременна визия и среда за ползване, която да стане основа за обновяване на клоновата им мрежа, в съответствие с ползването на все повече технологии. Стъпвайки на концепцията за поглед, отправен към бъдещето, разработихме проекта за пилотната реализация в търговски център, отворена за клиенти в началото на 2017г..
В търсене на различно усещане за банков клон, ние изместваме в периферията  обслужващите зони, традиционно разполагани  централно, с цел да осигурим широко и отворено общо пространство. По този начин функцията на отделните зони определя динамиката на ограждащите стени и интериора „оживява“ и дава отговор на търсеното единството между естетика и  използваемост.В ниши в ограждащите  стени разполагаме местата за изчакване, зони с мултимедия за различен вид достъп до информация, мултитъч екрани, банкомати, експозиционни зони, гишетата за касови операции и др. В ламперията от жалузите, над и под зелените ниши, разполагаме вентилацията и част от електроинсталацията , за да освободим тавана от инсталации, да го повдигнем, така че да получим максимално високо помещение, засилвайки усещането за простор. Вентилационните решетки са скрити зад жалузите, като през тях се осъществява и циркулацията на въздуха. Оформяме единно изчистено пространство с водещ визуален акцент, подкрепено и от минималното използване на различни по вид и цвят материали. Подът и таванът са бели, с обобщено и цялостно излъчване , като за избягване на множеството фуги за настилка е избран едроразмерен гранитогрес 150x300cm, а елементите по тавана са редуцирани до минимум. По двете дълги страни са разположени декоративни стени от бели вертикални жалузи, които са прорязани от динамична зелена ивица, развиваща се и в обем, оформяйки конкавни пространства на различна височина и с различна дълбочина. Вертикалните жалузи допълнително оптически увеличават височината на помещението и същевременно внасят детайл и създават единен фон за развиване на зелената ивица от голям брой триъгълни фасети. В зависимост от функционалните зони, триъгълните фасети са два типа, гладки в зоните с вградени устройства и тапицирани в текстил, в зоните със сядане и облягане. Събирането на голям брой клиенти в помещение с ортогонална форма и гладки под и таван изисква по-внимателно третиране на стените за постигане на акустичен комфорт. За това спомагат вертикалните жалузи и разнообразно ориентираните текстилни фасети.


От функционална гледна точка банковият салон е отворено общо пространство, в което са разположени бюрата на консултантите, местата за изчакване и множеството устройства за самообслужване или информиране. Бюрата на консултантите представляват обеми от иноксови фасети с характера на начупената зелена ивица и изглеждат сякаш извадени от нея. Върху плотовете им са разположени вградени подвижни мултитъч дисплеи за работа с клиенти. 
 В дъното на банковия салон е залата за персонални консултации, отделена от останалото пространство посредством стъклена стена, която преминава от режим на прозрачност в режим на непрозрачност за част от секундата, благодарение на интегрираната електрохроматична технология. Достъпът до сервизната зона се осъществява през врати, скрити в равнината от бели жалузи.Модулът за видеоконсултации също е обем от иноксови фасети, който позволява завъртане около вертикална ос, така че да бъде удобен за ползване и от хора в неравностойно положение. Свободностоящите мебели в салона имат значителна работна площ  и обем, които контрастират на минималната им стъпка, като това, заедно с отражателната им повърхност, създава усещане за ефирност.Дизайнът, реализиран в новия клон, със своята изчистеност и категоричност, е в осезаем контраст със заобикалящата го среда на многоцветност и претрупаност, характерна за търговските центрове. Това го откроява и привлича вниманието на минувачите, а зелената ивица, която стартира от големите интерактивни дисплеи от двете страни на входа, води погледа все по-навътре в дълбочина. Балансираната употреба на материали и текстури, единното формообразуване и силният геометричен и цветови акцент дефинират едно различно и разпознаваемо пространство, което има съвременно излъчване.